Het is 14.15 uur. De schoolbel gaat en de meest kinderen gaan naar huis of naar de opvang. Om 14.30 uur zijn ook de kinderen, die deze week klassendienst hebben of even moesten...

 

De ouders van de MR hebben gevraagd om eens een stukje te wijden aan de pauzes op Elzenhagen.
Op Elzenhagen hebben we twee pauzes op een dag; rond 10 uur en rond 12 uur. Tijdens beide...

 

Op ABBS Elzenhagen gaan we er vanuit dat belonen beter werkt dan straffen. Ook werkt het benoemen van gewenst gedrag beter dan het benoemen van ongewenst gedrag. Hierbij valt...

 
We merken op school dat sommige kinderen en ouders last hebben van CITO-stress. Zodra de CITO-toetsen eraan komen krijgen we vragen van ouders over wanneer er getoetst wordt en er zijn...