Amsterdam Noord - Verpleeghuis 'De Die' (Cordaan) - Al 10 jaar lang bezoeken de groepen 8 op 11 november de bewoners van verpleeghuis 'De Die'. Een prachtige traditie met ieder jaar weer een bijzondere ontmoeting voor oud en jong, waar zowel 'De Die' als Elzenhagen veel waarde aan hechten. Even dreigde Covid19 roet in het eten te gooien, want hoe vier je Sint Maarten in coronatijd? Kun je wel zingen voor kwetsbare mensen? Is het niet gek om wel naar het verpleeghuis te gaan, terwijl je niet bij je eigen opa en oma op bezoek kan? Goede raad was duur.

Na goed overleg met 'De Die', de leerkrachten en de kinderen werd er gelukkig een mooie oplossing gevonden voor deze 10e keer! Op school hebben alle kinderen van beide groepen 8 hun gezang op video gezet, werd er thuis met ouders en verzorgers over gepraat en togen er vanmorgen 3 groepjes van 3 kinderen als muzikale koerier met meester Anno naar 'De Die'. Gewapend met door de acherblijvers gemaakte lampionnen in de gedesinfecteerde handen, een laptop in de aanslag en een mondkapje voor bezocht ieder groepje onder leiding van een medewerker een verdieping. 

Eenmaal terug op school vertelden de 9 koeriers hoe het geweest was en werd het feestje nog eens dunnetjes overgedaan, want ... ze kwamen niet met lege handen terug! Natuurlijk hopen we samen met de bewoners en medewerkers van 'De Die', dat we volgend jaar weer 'gewoon' voor ze kunnen zingen, maar voor dit jaar zijn we heel blij, dat we in aangepaste vorm de traditie voort hebben kunnen zetten!

GR8 - Sint Maarten 2020 GR8 - Sint Maarten 2020 

GR8 - Sint Maarten 2020 GR8 - Sint Maarten 2020

GR8 - Sint Maarten 2020