Amsterdam, 15 april 2019 - Elzenhagen, Meester Wim-plein - Vanmiddag om 14.30 uur brak eindelijk het moment aan, waarop alle leden van de 6 politieke partijen op Elzenhagen met spanning hadden zitten wachten. Na het grote Slotdebat afgelopen maandag, vier dagen van stemmen op het stembureau en een heel weekend wachten, deelde juf Stevie als voorzitter van de kiesraad eindelijk alle verzamelde kinderen van groep 7 en 8 de uitslag mee van de Elzenhagen Verkiezingen.

Met een hoge opkomst van maar liefst 243 geldig uitgebrachte stemmen, werd de kiesdeler vastgesteld op 243 : 150 Kamerzetels voor de Tweede Kamer = 1,62. Dit brengt ons tot de volgende einduitslag:

  • 49 stemmen : 1,62 = 30 zetels - PZG -    Partij Zorg & Groen
  • 47 stemmen : 1,62 = 29 zetels - PVO -    Partij Veiligheid & Onderwijs
  • 44 stemmen : 1,62 = 27 zetels - NO   -    Natuurlijk Onderwijs
  • 35 stemmen : 1,62 = 22 zetels - ZOvi -    Zorg & Onderwijs voor iedereen (waarvan 1 restzetel)
  • 34 stemmen : 1,62 = 21 zetels - PVDN - Partij van Dieren en Natuur          (waarvan 1 restzetel)
  • 34 stemmen : 1,62 = 21 zetels - PSB -     Partij Sport & Bewegen                (waarvan 1 restzetel)

Uiteraard feliciteren wij de winnaars van harte! En in dit geval zijn dat alle partijen, want het was de eerste keer, dat zij deelnamen aan de verkiezingen!