Deze keer een iets verlaat Elzenblad. Nu de zomer er toch echt aan schijnt te komen hebben we weer enkele wetenswaardigheden voor u.
 
Sportdag
Vorige week vrijdag was het dan zover: de Elzenhagensportdag! In de ochtend waren de kleuters aan de beurt. Zij werden vakkundig begeleid door de leerlingen van groep 8. In de middag kwamen de groepen 3 t/m 7 in actie. Er waren leuke spellen georganiseerd en er was zelfs een stormbaan.
We kijken met veel plezier terug op deze sportieve dag en kijken alweer uit naar volgend jaar.
Avondvierdaagse
Komende week wordt de Avondvierdaagse gelopen. Dit jaar doen maar liefst ongeveer 150 Elzenhagen leerlingen mee. Dat zijn er echt heel veel.
We wensen iedereen heel veel succes met de 5 en 10 kilometer en hopen alle medailles donderdag uit te kunnen reiken.
 
Studiedag
Op 13 mei had het team een studiemiddag. Het ging over communicatie. Onder leiding van een trainer en een acteur werd geoefend en werd de theorie achter het communiceren besproken. Het was een leerzame middag.
Afgelopen dinsdag had het team een hele studiedag. In de ochtend werd aandacht besteed aan het begrijpend lezen volgens de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode levert elke week digitaal een tekst over het nieuws. Nieuwsbegrip XL gaat uit van het aanleren van strategieën om goed begrijpend te kunnen lezen.
In de middag werd aandacht besteed aan onze nieuwe rekenmethode. In de afgelopen maanden is de werkgroep rekenen onder leiding van een deskundige bezig geweest een nieuwe methode uit te zoeken. De werkgroep heeft twee methodes uitgezocht die vervolgens uitgeprobeerd werden in de klassen. Uiteindelijk is gekozen voor de methode De Wereld in Getallen. Afgelopen dinsdag is door de rekenspecialist uitgelegd hoe de methode opgebouwd is. In augustus gaan alle groepen van start met deze methode en in het begin van het schooljaar zal er nog een scholingsmoment volgen voor het team.
 
Jaarplanner 
De jaarkalender is klaar en goedgekeurd door de MR. Hieronder vindt u alvast de vrije dagen voor de kinderen. 
 
Vakanties
Herfstvakantie             16-10 (12:00) t/m 01-11
Kerstvakantie              18-12 (12:00) t/m 03-01
Voorjaarsvakantie        25-02 (12:00) t/m 06-03
Meivakantie                  30-04 t/m 16-05
Zomervakantie             15-07 (12:00) t/m 28-08
 
Vrije dagen                 
Pasen                         25-03 t/m 28-03
Koningsdag                27-04
Pinksteren (mei)        16-05
 
Studiedagen
10-09 
07-10
30-11
28-01
26-02
29-03
21-06
 
Website
Misschien heeft u het gemerkt, onze website is ontzettend traag geworden. We zijn hard bezig met een nieuwe website. Deze zal moderner ogen en de kinderen zullen er ook actief aan gaan bijdragen. Nog een paar weken geduld, dan is de nieuwe site online!
 
Themanieuws
In het volgende Elzenblad weer uitgebreid nieuws over de thema’s. Maar onderstaande foto’s wilden we alvast delen.
 
Groepen 3
In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt aan het thema “familie”. Deze mooie portretten werden gemaakt in de groep van juf Elise. Heel knap!
Volgende week gaan ze naar het Willet Holthuysenmuseum om te kijken hoe families vroeger leefden. De groepen 4 zijn de week daarna aan de beurt. 
 
 
Belangrijke data
1 t/m 4 juni                 Avondvierdaagse
17 juni                        Eindpicknick